ข่าวประชาสัมพันธ์ > การรับวัคซีน Pfizer เข็มที่1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6(ที่มีอายุครบ 12 ปี)
ข่าวทั่วไป วันที่ 23 พ.ย. 2564 - 10:21 น.