ข่าวประกวดราคา > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 ก.ค. 2564 - 16:28 น.

- ตติยา สุทธะบรรจง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์