ข่าวประกวดราคา > ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 ก.ค. 2564 - 16:28 น.

- ตติยา สุทธะบรรจง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์