ข่าวประกวดราคา > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 ก.ค. 2564 - 16:31 น.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564

- กัลยา ชัยลังกา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์