ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 ต.ค. 2564 - 09:57 น.

- สุภาวดี ทองทา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์