ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กันยายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 ต.ค. 2564 - 10:01 น.

- สุภาวดี ทองทา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์